top of page

SALGSBETINGELSER

Gælder 01/10/2020

 

ARTIKEL 1 - Anvendelsesområde

 

Disse generelle salgsbetingelser (kendt som "GTC") gælder uden begrænsning eller forbehold for alle salg, som sælgeren indgår til ikke-professionelle købere, der ønsker at erhverve de produkter, der sælges ("produkterne") af sælgeren på webstedet www.oqqee.fr / www.oqqee.com . De produkter, der udbydes til salg på webstedet, er som følger:

Kropspleje og kosmetiske produkter.

Produkternes hovedkarakteristika og især specifikationer, illustrationer og angivelser af produkternes kapacitetsmål præsenteres på stedet  www.oqqee.fr  /  www.oqqee.com     hvad kunden skal være opmærksom på inden bestilling.

Valg og køb af et produkt er kundens eneansvar.

Produkttilbudene forstås inden for grænserne for tilgængelige lagre, som angivet ved bestilling.

Disse vilkår og betingelser er tilgængelige når som helst på webstedet www.oqqee.fr / www.oqqee.com og vil have forrang for ethvert andet dokument.

Kunden erklærer at have læst disse GTC og have accepteret dem ved at markere afkrydsningsfeltet til dette formål, før han implementerer online bestillingsproceduren for webstedet www.oqqee.fr.

Medmindre andet er bevist, udgør de data, der er registreret i sælgers computersystem, bevis for alle de transaktioner, der er indgået med kunden.

Sælgerens kontaktoplysninger er som følger:

Achouche Elie (oqqee)

10B rue Marcellin Berthelot

Registreringsnummer: 420  577 306 00020 i Pontoise

E-mail  : contact@oqqee.fr

Telefon: +33623596472

Produkterne produceret på webstedet www.oqqee.fr  / www.oqqee.com udbydes til salg i følgende områder:

Metropolitan Frankrig, Europa, Afrika og DOM-TOM.

I tilfælde af en ordre til et andet land end Frankrigs fastland er kunden importør af det / de pågældende produkter.

For alle produkter, der sendes uden for EU og DOM-TOM, beregnes prisen eksklusiv afgift automatisk på fakturaen. (Moms ikke gældende 293b CGI)

Told eller andre lokale skatter eller importafgifter eller statsafgifter kan være gældende. De vil være ansvaret og er kundens eneansvar.

ARTIKEL 2 - Pris

Produkterne leveres til de aktuelle priser, der fremgår af webstedet www.oqqee.fr/www.oqqee.com, når ordren er registreret af sælgeren.

Priserne er udtrykt i euro og inklusive alle afgifter. (Moms ikke gældende 293b CGI)

Priserne tager højde for eventuelle nedsættelser, der ville blive givet af sælger på webstedet www.oqqee.fr / www.oqqee.com .

Disse priser er faste og kan ikke ændres i deres gyldighedsperiode, men sælgeren forbeholder sig retten til uden for gyldighedsperioden at ændre priserne til enhver tid.

Priserne inkluderer ikke omkostninger til behandling, forsendelse, transport og levering, som derudover faktureres på de betingelser, der er beskrevet på webstedet og beregnes, før du afgiver ordren.

Den af kunden anmodede betaling er det samlede køb, inklusive disse gebyrer.

En faktura oprettes af sælger og gives til kunden ved levering af de bestilte produkter.

ARTIKEL 3 - Ordrer

Det er op til kunden at vælge på www.oqqee.fr/www.oqqee.com de produkter, han ønsker at bestille, i henhold til følgende metoder:

Produkttilbud er gyldige, så længe de er synlige på stedet inden for grænserne for tilgængelige lagre.

Salget vil først blive betragtet som gyldigt efter fuld betaling af prisen. Det er kundens ansvar at kontrollere ordrenes nøjagtighed og omgående at rapportere eventuelle fejl.

Enhver ordre placeret på webstedet www.oqqee.fr /  www.oqqee.com   udgør dannelsen af en kontrakt indgået i en afstand mellem kunden og sælgeren.

Sælger forbeholder sig retten til at annullere eller afvise enhver ordre fra en kunde, med hvem der er en tvist vedrørende betalingen af en tidligere ordre.

Kunden vil kunne følge udviklingen i sin ordre på webstedet.

Enhver annullering af ordren efter kundens accept af sælgeren vil kun være mulig inden for annulleringen, så længe produkterne ikke sendes højst dage efter accept af ordren af sælgeren, og så længe leveringen ikke er ikke fandt sted (uanset bestemmelserne vedrørende ansøgningen eller ej om den juridiske fortrydelsesret).

ARTIKEL 4 - Betalingsbetingelser

Prisen betales ved sikker betaling i henhold til følgende vilkår:

Betaling med kreditkort

Eller betaling via bankoverførsel til sælgers bankkonto (hvis oplysninger meddeles kunden ved bestilling)

Prisen betales kontant af kunden, fuldt ud på den dag, ordren afgives.

Kunden kan dog, når denne mulighed er angivet på webstedet www.oqqee.fr, betale i henhold til følgende betingelser og tidsplan:

Betaling 2, 3, 4 gange med kreditkort.

I dette tilfælde, i tilfælde af forsinket betaling og betaling af de beløb, som kunden skal betale ud over de frister, der er angivet ovenfor, og efter betalingsdatoen, der fremgår af fakturaen sendt til sidstnævnte, beregnes forsinkede sanktioner til den juridiske sats, der gælder for beløb inklusive skat af købsprisen, der fremgår af den nævnte faktura, vil blive erhvervet automatisk og efter lov af sælger uden nogen formel formalitet eller forudgående varsel.

Forsinkelsen i betalingen til øjeblikkelig eksigibilitet af alle de beløb, kunden skylder, uden at det berører enhver anden handling, som sælger ville have ret til som sådan at føre til observation af kunden.

Desuden forbeholder Sælger sig retten til i tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte betalingsbetingelser at suspendere eller annullere leveringen af igangværende ordrer foretaget af kunden.

Betalingsdata udveksles i krypteret tilstand ved hjælp af den protokol, der er defineret af den godkendte betalingstjenesteudbyder for banktransaktioner udført på webstedet www.oqqee.fr.

Betalinger foretaget af kunden vil først være nødvendige som endelige efter den effektive afhentning af sælgeren af de skyldige beløb.

Sælger er ikke forpligtet til at levere de af kunden bestilte produkter, hvis sidstnævnte ikke betaler ham den fulde pris på de ovenfor anførte betingelser.

ARTIKEL 5 - Leveringer

De produkter, kunden har bestilt, vil blive leveret på det franske fastland eller i følgende områder:

Metropolitan Frankrig, DOM-TOM, Europa og Afrika.

Leveringer finder sted inden for Frankrigs fastland mellem 1 til 3 arbejdsdage, Europa mellem 3 til 6 arbejdsdage og Afrika mellem 7 til 10 arbejdsdage til den adresse, kunden har angivet ved bestilling på stedet.

Levering består i overførsel til kunden af fysisk besiddelse eller kontrol af produktet. Undtagen i særlige tilfælde eller utilgængelighed af et eller flere produkter, vil de bestilte produkter blive leveret på én gang.

Sælgeren forpligter sig til at gøre sit bedste for at levere de produkter, der er bestilt af kunden inden for de ovenfor angivne frister.

Hvis de bestilte produkter ikke er blevet leveret inden for 5 arbejdsdage efter den vejledende leveringsdato af en eller anden grund end force majeure eller kundens handling, kan salget annulleres efter kundens skriftlige anmodning inden for betingelserne i artikel L 216- 2, L 216-3 og L241-4 i forbrugerloven. De beløb, som Kunden har betalt, vil derefter blive returneret til ham senest inden for fjorten dage efter datoen for kontraktens ophør, med undtagelse af enhver kompensation eller tilbageholdelse.

Leveringer foretages af en uafhængig transportør til den adresse, som kunden angav ved bestilling, og som transportøren let kan få adgang til.

Når kunden selv er ansvarlig for at bruge en transportør, han selv vælger, anses levering for at være sket som levering af de produkter, som sælgeren har bestilt til den transportør, der har accepteret uden forbehold. Kunden erkender derfor, at det er transportøren, der tilhører leverancen og ikke har nogen garanti i forhold til sælgeren i tilfælde af manglende levering af de transporterede varer.

Sælgeren tilbyder også gratis levering til et sted, der er tilgængeligt via følgende link eller placering:  10 rue Marcellin Berthelot 95200 Sarcelles

I tilfælde af en specifik anmodning fra kunden om emballerings- eller transportbetingelser for de bestilte produkter, behørigt accepteret skriftligt af sælgeren, er de dertil knyttede omkostninger genstand for en specifik ekstra fakturering, efter forudgående skøn accepteret skriftligt af kunde.

Kunden skal kontrollere tilstanden af de leverede produkter. Han har 48 timer fra levering til at formulere klager via e -mail: contact@oqqee.fr, ledsaget af alle bilag (især fotos). Efter denne periode og manglende overholdelse af disse formaliteter, anses produkterne for at overholde og uden nogen tilsyneladende defekt, og ingen klage kan godkendes gyldigt af sælgeren.

Sælger refunderer eller udskifter hurtigst muligt og for hans regning de leverede produkter, hvis overensstemmelsesfejl eller tilsyneladende eller skjulte defekter er behørigt dannet og bevist af kunden under de betingelser, der er fastsat i artiklerne L 217-4 ff. . i forbrugerkodeksen og dem, der er fastsat i disse GTC.

Overførslen af risici for tab og forringelse i forbindelse hermed vil kun blive udført, når kunden tager fysisk besiddelse af produkterne. Produkterne rejser derfor på sælgers risiko og fare, undtagen når kunden selv har valgt transportøren. Som sådan overføres risiciene, når varerne overdrages til transportøren.

ARTIKEL 6 - Overdragelse af ejerskab

Overførsel af ejendomsretten til produkterne fra sælger til kunden vil kun blive foretaget efter sidstnævntes fulde betaling af prisen, uanset datoen for levering af nævnte produkter.

ARTIKEL 7 - Fortrydelsesret
I henhold til betingelserne i artikel L221-18 i forbrugerkodeksen ”Forbrugeren har en frist på fjorten dage til at udøve sin fortrydelsesret fra en kontrakt, der er indgået på afstand, efter et direkte telefonopkald eller uden for et etablissement, uden at skulle begrunde dens afgørelse eller afholder andre omkostninger end dem, der er fastsat i artikel L. 221-23 til L. 221-25.


Perioden nævnt i første afsnit løber fra dagen:


1 ° Indgåelse af kontrakten for kontrakter om levering af tjenester og dem, der er nævnt i artikel L221;


2 ° Modtagelse af varerne af forbrugeren eller en tredjepart, bortset fra transportøren, udpeget af ham, for kontrakter om salg af varer. For aftaler, der indgås uden for virksomheden, kan forbrugeren udøve sin fortrydelsesret fra aftalens indgåelse.


I tilfælde af en ordre på flere varer leveret separat eller i tilfælde af en ordre på en vare bestående af partier eller flere stykker, hvis levering er spredt over en bestemt periode, starter perioden fra modtagelsen. Af den sidste vare eller parti eller af den sidste del.

For kontrakter med regelmæssig levering af varer i en bestemt periode starter perioden fra modtagelsen af den første vare. "

Fortrydelsesretten kan udøves online ved hjælp af den vedhæftede fortrydelsesformular og også tilgængelig på webstedet eller enhver anden erklæring, utvetydigt, der udtrykker ønsket om at trække sig tilbage og især via mail adresseret til sælgeren på den postadresse eller e -mail, der er angivet i ARTIKEL 1 i GTC.

Returer skal foretages i deres originale stand og komplette (emballage, tilbehør, instruktioner osv.), Så de kan markedsføres i ny stand, ledsaget af købsfakturaen.

Beskadigede, snavsede eller ufuldstændige produkter er ikke repressalier.

Returomkostningerne forbliver kundens ansvar.

Udvekslingen (afhængig af tilgængelighed) eller refusion foretages inden for 14 dage efter modtagelse af sælger af produkterne returneret af kunden på de betingelser, der er fastsat i denne artikel.

ARTIKEL 8 - Sælgers ansvar - Garantier

Produkterne leveret af den fordelagtige sælger:

Den juridiske garanti for overensstemmelse, for defekte, beskadigede eller beskadigede produkter eller ikke svarer til ordren,

Den juridiske garanti mod skjulte fejl ved en defekt som følge af materiale, design eller fremstilling, der påvirker de leverede produkter og uegnet til brug,

Bestemmelser vedrørende juridiske garantier

Forbrugerkodeksens artikel L217-4

“Sælgeren er forpligtet til at levere varer i overensstemmelse med kontrakten og er ansvarlig for enhver mangel på overensstemmelse, der eksisterede på leveringstidspunktet. Det reagerer også på enhver mangel på overensstemmelse som følge af emballagen, samlevejledningen eller installationen, når dette er blevet opkrævet af kontrakten eller er blevet udført under dets ansvar. "

Forbrugerkodeksens artikel L217-5

"Varen er i overensstemmelse med kontrakten:

1 ° Hvis det er egnet til den sædvanlige forventede brug af en lignende vare og, hvor det er relevant:

- hvis det svarer til beskrivelsen fra sælgeren og har de kvaliteter, som sidstnævnte præsenterede for en præsentation i form af en prøve eller model;

- hvis den har de kvaliteter, som en køber lovligt kan forvente i betragtning af de offentlige erklæringer fra sælgeren, producenten eller dennes repræsentant, især inden for reklame eller mærkning

2 ° Eller hvis det har de egenskaber, der er defineret ved gensidig aftale mellem parterne eller er egnet til enhver særlig anvendelse, der søges ved evaluering, gjort opmærksom på sælger, og som sidstnævnte har accepteret. "

Forbrugerkodeksens artikel L217-12

”Handlingen som følge af den manglende overensstemmelse bortfalder to år efter levering af varerne. "

Artikel 1641 i borgerloven.

"Sælgeren er bundet af garantien på grund af de skjulte mangler ved den solgte vare, som gør den uegnet til den anvendelse, den er beregnet til, eller som reducerer denne brug så meget, at den ikke ville have erhvervet den eller ikke ville have givet en lavere pris, hvis han havde kendt dem. "

Artikel 1648, stk. 1, i civilret

”Sagen som følge af lammende fejl skal anlægges af køberen inden for to år efter opdagelsen af fejlen. "

Forbrugerkodeksens artikel L217-16.

"Når sælgeren i løbet af den kommercielle garanti, der blev givet ham under erhvervelse eller reparation af løsøre, anmoder om en reparation omfattet af garantien, tilføjes hele immobiliseringsperioden på" mindst syv dage til varigheden af den garanti, der var tilbage. Dette løber fra anmodningen om intervention, perioden med bestemmelser om reparation af den pågældende ejendom, hvis denne bestemmelse er efter anmodningen om intervention. "

For at gøre sine rettigheder gældende skal kunden skriftligt (sælge e-mail eller brev) underrette sælgeren om produkternes manglende overensstemmelse eller om skjulte defekter ved deres opdagelse.

Sælgeren refunderer, udskifter eller får reparerede produkter eller dele under garantien, der anses for ikke at være i overensstemmelse eller defekte.

Forsendelsesomkostninger refunderes på grundlag af den fakturerede pris, og returomkostninger refunderes mod fremvisning af bilag.

Tilbagebetalinger, udskiftninger eller reparationer af produkter, der anses for ikke at være i overensstemmelse med eller defekte, foretages hurtigst muligt og senest inden for 48 timer efter, at sælger konstaterede manglen på overensstemmelse eller den skjulte defekt. Denne refusion kan foretages ved bankoverførsel eller check.

Sælger kan ikke gøres ansvarlig i følgende tilfælde:

Manglende overholdelse af lovgivningen i det land, hvor produkterne leveres, som det er op til kunden at kontrollere,

I tilfælde af misbrug, brug til professionelle formål, uagtsomhed eller manglende vedligeholdelse fra kundens side, f.eks. Ved normal slitage af produktet, uheld eller force majeure.

De fotografier og grafik, der er etableret på webstedet, er ikke kontraktmæssige og kan ikke påtage sig sælgers ansvar.

Sælgers garanti er under alle omstændigheder begrænset til udskiftning eller godtgørelse af ikke-overensstemmende produkter eller dem, der er berørt af en defekt.

ARTIKEL 9 - Personoplysninger

Kunden informeres om, at indsamling af hans personlige data er nødvendig for sælgerens salg af produkterne samt deres videregivelse til tredjemand med henblik på levering af produkterne. Disse personoplysninger indsamles kun til udførelse af salgskontrakten.

9.1 Indsamling af personoplysninger

De personlige data, der indsamles på webstedet www.oqqee.fr/www.oqqee.com, er som følger:

Bestilling produkter:

Når du bestiller produkter af kunden:

Navne, fornavne, postadresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

Betaling

Som en del af betalingen for de produkter, der tilbydes på webstedet www.oqqee.fr, registrerer den finansielle data vedrørende kundens / brugerens bankkonto eller kreditkort.

9.2 Modtagere af personoplysninger

Personoplysninger er forbeholdt sælger og dens medarbejdere alene.

9.3 Databehandler

Den dataansvarlige er sælger i databeskyttelseslovens forstand og pr. 25. maj 2018 i forordning 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger.

9.4 Begrænsning af behandlingen

Medmindre kunden udtrykker sit udtrykkelige samtykke, bruges hans personoplysninger ikke til reklame- eller marketingformål.

9.5 Datalagringsperiode

Sælger opbevarer de således formidlede data i en periode på 5 år, der dækker forældelsesfristen for det gældende kontraktlige civilretlige ansvar.

9.6 Sikkerhed og fortrolighed

Sælger implementerer organisatoriske, tekniske, software og fysiske digitale sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige data mod ændringer, ødelæggelse og uautoriseret adgang. Det skal dog bemærkes, at Internettet ikke er et helt sikkert miljø, og sælgeren ikke kan garantere sikkerheden ved transmission eller lagring af oplysninger på Internettet.

9.7 Implementering af kunde- og brugerrettigheder

I henhold til de regler, der gælder for personoplysninger, skal kunder og brugere af webstedet www.oqqee.fr / www.oqqee.com  omfatte følgende rettigheder:

De kan opdatere eller slette de data, der vedrører følgende måde:

Ved at logge ind på din konto på fanen kontokonfiguration.

De kan registrere deres konto ved at skrive til den e-mail-adresse, der er angivet i artikel 9.3 "Dataansvarlig"

De kan udøve deres ret til adgang til at kende de personlige data vedrørende dem ved at skrive til adressen angivet i artikel 9.3 "Dataansvarlig"

Hvis sælgerens personlige data er unøjagtige, kan de anmode om opdatering af oplysningerne ved at skrive til adressen angivet i artikel 9.3 "Dataansvarlig"

De kan anmode om sletning af deres personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove ved at skrive til adressen angivet i artikel 9.3 "Dataansvarlig"

De kan også anmode om overførsel af data, som sælgeren har til en anden tjenesteudbyder.

Endelig kan de modsætte sig sælgerens behandling af deres data.

Disse rettigheder, så længe de ikke er i konflikt med formålet med behandlingen, kan udøves ved at sende en anmodning via mail eller via e-mail til den dataansvarlige, hvis kontaktoplysninger er nævnt ovenfor.

Den dataansvarlige skal give et svar inden for højst en måned.

I tilfælde af afslag på at efterkomme kundens anmodning skal sidstnævnte være motiveret.

Kunden informeres om, at han i tilfælde af afslag kan appellere til CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) eller beslaglægge en retslig myndighed.

Kunden kan blive inviteret til at markere en sag, hvorunder han accepterer at modtage informative og reklamebrev fra sælgeren. Han vil altid have mulighed for at trække sin aftale tilbage når som helst ved at kontakte sælgeren (kontaktoplysninger ovenfor) eller ved at følge afmeldingslinket.

ARTIKEL 10 - Intellektuel ejendomsret

Indholdet på webstedet www.oqqee.fr tilhører sælgeren og dets partnere og er beskyttet af fransk og international lovgivning vedrørende intellektuel ejendomsret.

Enhver hel eller delvis gengivelse af dette indhold er strengt forbudt og kan udgøre en lovovertrædelse af forfalskning.

ARTIKEL 11 - Gældende lovgivning - Sprog

Disse GTC og de operationer, der følger af dem, er underlagt fransk lovgivning.

Disse vilkår og betingelser er skrevet på fransk. I tilfælde af at de er oversat til et eller flere fremmedsprog, er det kun den franske tekst, der får sejr i tilfælde af en tvist.

ARTIKEL 12 - Tvister

For enhver klage bedes du kontakte kundeservice på sælgers post- eller e -mailadresse angivet i ARTIKEL 1 i disse vilkår og betingelser.

Kunden informeres om, at han under alle omstændigheder kan anvende konventionel mægling med definerede sektorielle mæglingsorganer eller en alternativ tvistbilæggelsesmetode (f.eks. Forlig) i tilfælde af en tvist.  

I dette tilfælde er den udpegede mægler

Kunde service:

Achouche Elie (oqqee)

10B rue Marcellin Berthelot

95200 Sarcelles  

Frankrig

E-mail: contact@oqqee.fr

Kunden informeres også om, at han også kan bruge platformen Online Dispute Resolution (ODR): https: //webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? Begivenhed = main.home .spectacle

 

Alle tvister vedrørende købs- og salgstransaktioner, der indgås i henhold til denne GTC, og som ikke har været genstand for et venligt forlig mellem sælgeren eller ved mægling, vil blive forelagt de kompetente domstole under lovmæssige betingelser.

 

TILLÆG I

Tilbagetrækningsformular

 

Dato ______________________

Denne formular skal kun udfyldes og returneres, hvis kunden ønsker at trække sig tilbage fra ordren på www.oqqee.fr/www.oqqee.com undtagen undtagelser eller begrænsninger i udøvelsen af fortrydelsesretten i henhold til de gældende generelle betingelser for Salg ..

Til opmærksomhed fra hr. Achouche Elie

10B rue Marcellin Berthelot

Jeg meddeler hermed tilbagetrækning af kontrakten vedrørende ejendommen herunder:

- Bestil fra (angiv dato)

- Ordrenummer: ............................................ .. .............

- Kundens navn: .............................................. .............................

- Kundens adresse: .............................................. .........................

bottom of page